Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJRok22ZlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

CGV

CGV Cinemas

  • hZWZmJRok22ZlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWlqbp9pb7Cx
2023

Company Menu

Company activity

CGV AWARDS 2019

By: CGV | Posted: Wed, 06/02/2021 - 16:14

Năm 2019, Year-end Party của CGV được xây dựng với một lớp áo mới lạ chưa từng được tổ chức trước đây, đó là chủ đề về sự kết hợp của Băng và Lửa. Trong một công ty, có team lại cần sự tĩnh lặng để tập trung, có team lại phải thật quyết đoán và nhiệt huyết để luôn tạo ra những trào lưu và dự án mới, dù khác nhau về chuyên ngành và tính chất công việc, tất cả mọi người luôn hỗ trợ nhau tạo nên sự đoàn kết và vững mạnh.

Với ý nghĩa này, phòng Nhân sự muốn truyền cảm hứng đến cho toàn thể Nhân viên CGV rằng sự hòa quyện & thấu hiểu là vô cùng quan trong để xây dựng một tập thể hiệu quả. Tại CGV Awards 2019, các CGVians đã có dịp cùng nhau nhìn lại chặng đường 1 năm vừa qua, và cùng tuyên dương những cá nhân/tập thể có đóng góp xuất sắc & bền bỉ cho sự nghiệp phát triển của CGV.

Một số hình ảnh tiêu biểu của CGV Awards 2019:


Comment

hZWZmJRok22ZlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSdb2ihq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaWRmmJuWnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWZmJRok22ZlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...