Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJRolGuZnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

CGV

CGV Cinemas

  • hZWZmJRolGuZnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWlqbp9pb7Cx
2023

Company Menu

Company activity

NGÀY HỘI GIA ĐÌNH CGV – CGV FAMILY DAY 2019

By: CGV | Posted: Wed, 06/02/2021 - 16:14

Gia đình luôn là nền tảng và đời sống tinh thần to lớn nhất đối với mỗi người. CGV luôn ưu tiên dành sự quan tâm và yêu thương đến với gia đình nhỏ của CGVians, giúp mọi người có thêm động lực và niềm tin vào công việc. Đồng thời, kết nối các CGVians với nhau, cùng tạo ra một gia đình CGV đoàn kết và gắn bó hơn nữa.

Như thường lệ, CGV Family Day 2019 được tổ chức tại 02 khu vực: Hà Nội & Hồ Chí Minh. Cùng xem qua những hình ảnh thật vui nhộn của ngày hội nhé:

⭐ Khu vực Hà Nội:

⭐ Khu vực Hồ Chí Minh: 

Comment

hZWZmJRolGuZnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSdb2ehq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaWRmmJuWnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWZmJRolGuZnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...